affittasi fondi commerciali/artigianali: Mq 102+50 (interrato) euro 500; Mq 98+47 (interrato) euro 500, Mq 86+49 (interrato)euro 400, Mq 162+50 (interrato) euro 750. Tel.

3351467819